مشتری :
شرکت ایوانتو
تکمیل در :
دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۶
مکان :
تهران, زعفرانیه
هزینه :
۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان